+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

Menzerna Heavy Cut Compound 400 1000ml

Slevy při odběru více kusů

1 ks
815 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
774 Kč / ks
5 a více
-7%
758 Kč / ks

Kód zboží

MENZ-400 1l

Původní cena:

1 145 Kč / Ušetříte 330 Kč

Vaše cena s DPH:

815 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta dnes
Kurýr CZ dnes
Kurýr SK dnes

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Podobné produkty

Menzerna Heavy Cut Compound 400 1000ml

Obsah: 1000ml

Výkonná brusná politura, která leští v jednom kroku
Inovativní leštící sloučenina pro automobilové povrchy zanechává oslnivé výsledky. Odstranění nerovností jedním krokem v rekordním čase. Zpracovává povrchovou úpravu s využitím nejnovějších technologií v leštění.
Výhody:

  • Zisk lesku v jednom kroku
  • Úspora času díky one-step procesu
  • Vysoká účinnost
  • Vysoký lesk

 

Signální slovo: Varování
· Nebezpečné komponenty:
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cykloalkany, Izoalkany, aromatické látky (2 - 25%)
· Standardní věty o nebezpečnosti
H373 Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované
expozici. Expoziční cesta: vdechnutí/inhalace.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
· Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže