+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

Menzerna Heavy Cut Compound 400 250ml

Slevy při odběru více kusů

1 ks
256 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
243 Kč / ks
5 a více
-7%
238 Kč / ks

Kód zboží

MENZ-400 250ml

Původní cena:

391 Kč / Ušetříte 135 Kč

Vaše cena s DPH:

256 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží obdržím?

Česká pošta 18. 12.
Kurýr CZ 18. 12.
Kurýr SK 19. 12.

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Podobné produkty

Menzerna Heavy Cut Compound 400 250ml

Obsah: 250ml

Výkonná brusná politura, která leští v jednom kroku
Inovativní leštící sloučenina pro automobilové povrchy zanechává oslnivé výsledky. Odstranění nerovností jedním krokem v rekordním čase. Zpracovává povrchovou úpravu s využitím nejnovějších technologií v leštění.
Výhody:

  • Zisk lesku v jednom kroku
  • Úspora času díky one-step procesu
  • Vysoká účinnost
  • Vysoký lesk

 

Přeprava vzorků do prodejny Přeprava vzorků do prodejny

Signální slovo: Varování
· Nebezpečné komponenty:
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, cykloalkany, Izoalkany, aromatické látky (2 - 25%)
· Standardní věty o nebezpečnosti
H373 Může způsobit poškození centrálního nervového systému při prodloužené nebo opakované
expozici. Expoziční cesta: vdechnutí/inhalace.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
· Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže