+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

C.A.R.Fit Tužidlo k UHS Bezbarvému laku 2,5l/bal

Slevy při odběru více kusů

1 ks
1 540 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
1 463 Kč / ks
5 a více
-7%
1 432 Kč / ks

Kód zboží

7-357-2500

Původní cena:

1 684 Kč / Ušetříte 144 Kč

Vaše cena s DPH:

1 540 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta zítra
Kurýr CZ zítra
Kurýr SK dnes

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Podobné produkty

C.A.R.Fit Tužidlo k UHS Bezbarvému laku 2,5l/bal

Množství: 2,5l

Poměr tužení: 1:2 s bezbarvým lakem C.A.R.Fit UHS low VOC

Popis:

  • Rychlé tužidlo pro 2K UHS LOW VOC Clearcoat.
  • Používá se pro lakování při teplotách do 25°C

Pouze pro profesionální použití.

Signální slovo: Varování

Hořlavá kapalina a páry. (H226)

Může vyvolat alergickou kožní reakci. (H317)

Může způsobit ospalost nebo závratě. (H336)

Bezpečnostní věta (věty)

Obecně

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo

štítek výrobku. (P101).

Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102).

Prevence

Používejte ochranné rukavice/ochrana očí. (P280).

Reakce

V případě požáru: K uhašení použijte alkoholu odlolná pěna/kyselina

karbonová/prášek/vodní pára/karbondioxid/suchý písek. (P370+P378).

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (P312).

Skladování

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. (P403+P235).

Likvidace

Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti. (P501).

Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika

HEXAMETHYLENE,DIISOCYANATE,HOMOPOLYMER,  n-butyl-acetát ,  (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát  tosyl-isokyanát , hexamethylen-di-isocyanate