+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

C.A.R.Fit Black Carbon s uhlíkovým vláknem 1,8kg

Slevy při odběru více kusů

1 ks
379 Kč / ks
2 - 5 ks
-5%
360 Kč / ks
6 a více
-7%
352 Kč / ks

Kód zboží

2-125-1800

Původní cena:

419 Kč / Ušetříte 40 Kč

Vaše cena s DPH:

379 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta dnes
Kurýr CZ dnes
Kurýr SK dnes

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem
Bezpečnostní listy.pdf

Podobné produkty

C.A.R.Fit Black Carbon s uhlíkovým vláknem 1,8kg

Obsah: 1800g

Odstín: Černá

Vlastnosti:

 • Polyesterový tmel s obsahem uhlíkových vláken, který se vyznačuje krémovou konzistencí, umožňující nanášení ve vrstvách silných až 4mm - lehce se nanáší a vytváří silnou vrstvu bez čekání.
 • Tmel vyniká mimořádnou přilnavostí a chemickou odolností - neodloupne se od povrchu, žádná zbytečná práce v budoucnu.
 • Po vytvrdnutí se brousí jemnějším brusivem P150240 - ušetříte za nákladnější brusný papír hrubší zrnosti.   
 • Výsledkem je absolutně hladký a neporézní povrch - není potřeba použít dokončovací tmel.

 

Použití : Pro vyplnění nerovností kovových, hliníkových nebo sklolaminátových povrchů.

 • Tmel je určen jak pro drobné finální tak pro rozsáhlejší opravy.
 • Konečná tvrdost tmelu eliminuje přechody mezi tmelem a opravovaným povrchem. Proto může být BLACK CARBON také aplikován přímo pod plniče.
 • Po vytvrzení je dobře brousitelný za sucha strojně nebo ručně.
 • Lze snadno tvarovat i do složitějších tvarů a tmelit i ve velmi silných vrstvách.
 • Nezanáší brusný papír.
 • Má dobrou přilnavost k povrchu.
 • Lze použít i na zkorodovaná místa a tím zvýšit mechanickou odolnost opravovaného povrchu.

 

Aplikace:

 • Opravovaný povrch odmastěte čističem silikonu
 • Natužte tmel přiloženým tužidlem v poměru 100:3 (100g tmelu a 3g tužidla)
 • Dobře promíchejte
 • Naneste na poškozené místo pomocí stěrky a vytvarujte do požadované podoby
 • Nechte zaschnout cca 20 min
 • Přebruste P150 – 240
Signální slova
Nebezpečí

Signální slovo:

Nebezpečí

Hořlavá kapalina a páry. (H226)

Dráždí kůži. (H315)

Způsobuje vážné podráždění očí. (H319)

Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. (H361)

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené n

ebo opakované expozici. (H372)

Bezpečnostní věta (věty)

Obecně

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P101).

Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102).

Prevence

Nevdechujte páry. (P260).

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P314).

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny apokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P305+P351+P338).

Skladování

Skladujte uzamčené. (P405).

Likvidace

Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti. (P501).

Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika:

styren