+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

C.A.R.Fit Rapid základový plnič 3:1 Černý 1,33l/bal

Slevy při odběru více kusů

1 ks
566 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
537 Kč / ks
5 a více
-7%
526 Kč / ks

Kód zboží

4-425-1000

Původní cena:

689 Kč / Ušetříte 123 Kč

Vaše cena s DPH:

566 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta zítra
Kurýr CZ zítra
Kurýr SK zítra

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Podobné produkty

C.A.R.Fit Rapid základový plnič 3:1 Černý 1,33l/bal

Pouze pro profesionální použití

Obsah balení: 1000ml plniče a 330ml tužidla

Odstín: Černý

Popis:

 • Vysoce kvalitní rychleschnoucí akrylový základový plnič
 • Výborná přilnavost k holému kovu
 • Brousitelný po 1 hod po aplikaci 
 • Sušení na vzduchu: 60 minut při 20°C
 • Vhodný pro opravu lehkých a těžkých poškození kovových částí vozu nebo částí ošetřených polyesterovými tmely

Charakteristika:

 • Rychlé sušení: 60 minut při 20°C
 • Přímá adheze k kovovým povrchům
 • Standardní a Hi-build aplikace
 • Zajistí hladký povrch pro vynikající vzhled vrchního nátěru
 • Snadné broušení - šetří čas, úsilí a brusný papír
 • Bez zanášení brusného papíru
 • VOC kompatibilní

Vhodné podklady:

 • Ocel, všechny druhy kovových povrchů s povrchovou úpravou
 • Sklolaminátové plasty
 • Polyesterové tmely
 • 2K akrylátové plniče / nátěry, OEM povrchové úpravy.

 

Prohlášení rizik(a)

Hořlavá kapalina a páry. (H226)

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. (H304)

Dráždí kůži. (H315)

Způsobuje vážné podráždění očí. (H319)

Může způsobit podráždění dýchacích cest. (H335)

Podezření na poškození plodu v těle matky (H361d)

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. (H373)

 

Bezpečnostní věta (věty)

Obecně

-

Prevence

Před použitím si obstarejte speciální instrukce. (P201).

Nevdechujte mlha/páry/kouř/sprej. (P260).

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. (P281).

Reakce

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. (P331).

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (P301+P310).

Skladování

-

Likvidace

Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti. (P501).

 

Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika

xylem, ethylbenzen, toluen