+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

C.A.R.Fit Hi-Build Silnovrstvý brousitelný plnič Šedý 400ml

Slevy při odběru více kusů

1 ks
188 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
178 Kč / ks
5 a více
-7%
174 Kč / ks

Kód zboží

4-500-0400

Původní cena:

217 Kč / Ušetříte 29 Kč

Vaše cena s DPH:

188 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta zítra
Kurýr CZ zítra
Kurýr SK dnes

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem
Bezpečnostní list.pdf

Podobné produkty

C.A.R.Fit Hi-Build Silnovrstvý brousitelný plnič Šedý 400ml

 • Obsah: 400ml

  Barva: Šedý

  Popis:

 • Jednosložkový základový vysokosušinový brousitelný plnič nebo základový nátěr
 • Aplikace:

 • Vhodný pro drobné nebo celo opravy kovových dílů nebo pro části ošetřené polyesterovými tmely
 • Charakteristika: 

 • Spolehlivá ochrana proti korozi
 • Rychlé schnutí při pokojové teplotě
 • Izoluje nechráněné části kovových povrchů
 • Může být přelakován jakýmkoliv vodním nebo rozpouštědlovým lakem
 • Může být použit jako svařovací nátěr při bodovém svařování
 • Vhodné podklady:

 • Ocel, všechny druhy kovových povrchů s povrchovou úpravou (pozink), sklolaminát, polyesterové tmely, 2K akrylátové plniče nebo základy,OEM povrchové úpravy

 

Signální slovo:

Nebezpečí

Prohlášení rizik(a)

Extrémně hořlavý plyn. (H220)

Vysoce hořlavá kapalina a páry. (H225)

Hořlavá kapalina a páry. (H226)

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. (H229)

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. (H280)

Způsobuje vážné podráždění očí. (H319)

Může způsobit ospalost nebo závratě. (H336)

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. (H412)

Bezpečnostní věta (věty)

Obecně-Prevence

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření. (P210).

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. (P251).

Reakce

Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. (P377).

V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení. (P381).

Skladování

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. (P410+P412).

Likvidace

Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti. (P501).

Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika

acetone,  n-butyl-acetát