+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.autolaky-eshop.com
V platném znění od 1.7.2015

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.autolaky-eshop.com
Provozovatelem internetového obchodu
 je Martin Hásek se sídlem: Františkov 62, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČ:73748633, DIČ:8411013457 (dále jen Prodávající).
Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu  (systému internetového obchodu) odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.autolaky-eshop.com nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.
Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.
Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.
Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.
Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů, jako je např. úhrada přepravného.
Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 1 (slovy: jednoho) pracovního dne od potvrzení objednávky.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, v režimu náhledu a detailu u položek, také bez DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravní společnosti. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

Při převzetí zboží je zákazník povinen i zjevně nepoškozený balík otevřít spolu s přepravcem a zkontrolovat jeho obsah, je-li obsah viditelně poškozen, sepíše zákazník za přítomnosti přepravce záznam o poškození a pořídí fotodokumentaci poškozeného balíku nebo jeho vnitřních částí. Tuto skutečnost také zapíše do dodacího listu přepravce. Dále je zákazník povinen nás o této zkutečnosti neprodleně informovat k domluvení způsobu náhrady škody.  

Pokud nebude zákazník postupovat podle předešlého upozornění, nebude možné s ním reklamaci později řešit, jelikož nebude možné dokázat zda došlo k poškození balíku při přepravě, nebo při pozdějším hrubém zacházení s balíkem v rukou zákazníka.

V případě bezdůvodného odmítnutí nebo nevyzvednutí zásilky ze strany příjemce si v případě uskutečnění dalších objednávek prodávající vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi platbu předem.


IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadné nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu a uvedením objednacího čísla požadovaného titulu, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: Autolaky Martin Hásek, Dolní Branná 235, 543 62 Dolní Branná.
2. Reklamaci můžete také vyřídit prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: 724 331 589 nebo na e-mailové adrese: hasek.martin@centrum.cz. Při každém kontaktu uvádějte číslo objednávky.
3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně na výše zmíněné adrese. V tomto případě vezměte s sebou paragon či dodací list.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží , a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).
Vrácené zboží kupující doručí na vlastní náklady na adresu kamenné prodejny prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky.
Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.
Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno nebo na jím uvedený bankovní účet.

Toto ustanovení se nevztahuje na objednané namíchané odstíny v tom případě, kdy byl zákazníkovi namíchán odstín dle platné receptury výrobce a výsledný odstín se neodlišuje od standardní odchylky výrobce nebo nebylo provedeno kontrolní porovnání vzorků podle předlohy zákazníka. Zákazník v tomto případě musí počítat s možnou minimální odchylkou způsobenou nemožností porovnání těchto vzorků. V případech kdy má odstín naprosto jiný charakter a došlo zjevně k chybě při míchání nebo je odchylka způsobena špatnou recepturou, platí předešlé ustanovení. Zejména se jedná o veškeré námi nabízené korekční lahvičky se štětečkem, míchané odstíny k aplikaci stříkací pistolí a autolaky ve spreji, které se míchají na zakázku podle aktuálně přijaté objednávky a jedná se tedy o zboží připravené na míru konkrétnímu zákazníkovi.VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném společností Martin Hásek jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.
Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2015. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.