+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

Menzerna Heavy Cut Compound 1000 1000ml

Slevy při odběru více kusů

1 ks
481 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
457 Kč / ks
5 a více
-7%
448 Kč / ks

Kód zboží

MENZ-1000 1l

Původní cena:

476 Kč / Ušetříte -5 Kč

Vaše cena s DPH:

481 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží obdržím?

Česká pošta 21. 10.
Kurýr CZ 21. 10.
Kurýr SK 22. 10.

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Podobné produkty

Menzerna Heavy Cut Compound 1000 1000ml

Obsah: 1000ml

  • Leštící pasta pro rychlé odstranění znatelných škrábanců
  • Jednoduše a rychle odstraňuje hrubší poškození laku
  • Ideální poměr mezi účinností a cenou 
  • Bez silikonů
  • Minimální prašnost
  • Hrubší písková struktura

 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.
· Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice
Evropského společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními
údaji.
· 2.2 Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 odpadá
· Piktogramy označující nebezpečí odpadá
· Signální slovo odpadá
· Údaje o nebezpečnosti odpadá
· Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.