+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

Menzerna Heavy Cut Compound 1000 1000ml

Slevy při odběru více kusů

1 ks
409 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
389 Kč / ks
5 a více
-7%
381 Kč / ks

Kód zboží

MENZ-1000 1l

Původní cena:

598 Kč / Ušetříte 189 Kč

Vaše cena s DPH:

409 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta dnes
Kurýr CZ dnes
Kurýr SK dnes

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Podobné produkty

Menzerna Heavy Cut Compound 1000 1000ml

Obsah: 1000ml

  • Leštící pasta pro rychlé odstranění znatelných škrábanců
  • Jednoduše a rychle odstraňuje hrubší poškození laku
  • Ideální poměr mezi účinností a cenou 
  • Bez silikonů
  • Minimální prašnost
  • Hrubší písková struktura

 

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.
· Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku
Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice
Evropského společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními
údaji.
· 2.2 Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 odpadá
· Piktogramy označující nebezpečí odpadá
· Signální slovo odpadá
· Údaje o nebezpečnosti odpadá
· Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.