+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

C.A.R.Fit Glas tmel se skelným vláknem 500g

Kód zboží

2-141-0500

Původní cena:

198 Kč / Ušetříte 66 Kč

Vaše cena s DPH:

132 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží obdržím?

Česká pošta 23. 08.
Kurýr CZ 23. 08.
Kurýr SK 26. 08.

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná centrální sklad

Podobné produkty

C.A.R.Fit Glas tmel se skelným vláknem 500g

Obsah: 500g 

Odstín: Zelená

Vlastnosti:

 • Dvousložkový polyesterový tmel, vyztužený skelnými vlákny
 • Slouží k vyplnění malých děr a ploch poškozených korozí
 • Výrobek se hodí i pro tmelení hlubších nerovností nebo ke zpevnění tepelně opracovaných a zeslabených částí karoserie
 • Po vytvrdnutí se povrch materiálu stává velmi silným a v případě potřeby se může pískovat

Charakteristika:

 • Dobrá přilnavost k široké škále materiálů používaných pro konstrukci karoserií v automobilovém průmyslu (ocel, pozinkovaná ocel, hliník, sklolaminát atd.)
 • Vysoká mechanická pevnost díky vyztužení skelnými vlákny
 • Určeno pro ruční či strojní broušení za sucha.

Aplikace:

 • Opravovaný povrch odmastěte čističem silikonu
 • Natužte tmel přiloženým tužidlem v poměru 100:3 (100g tmelu a 3g tužidla)
 • Dobře promíchejte
 • Naneste na poškozené místo pomocí stěrky a vytvarujte do požadované podoby
 • Nechte zaschnout cca 20 min
 • Přebruste P180 - P320 

Signální slovo:

Nebezpečí

Hořlavá kapalina a páry. (H226)

Dráždí kůži. (H315)

Způsobuje vážné podráždění očí. (H319)

Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. (H361)

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. (H372)

Bezpečnostní věta (věty)

Obecně

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P101).

Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102).

Prevence

Nevdechujte mlha/páry/kouř/sprej. (P260).

Reakce

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P314).

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P305+P351+P338).

Skladování

Skladujte uzamčené. (P405).

Likvidace

Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti. (P501).

Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika

styren