+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

C.A.R.Fit Glas tmel se skelným vláknem 1800g

Kód zboží

2-141-1800

Původní cena:

359 Kč / Ušetříte 66 Kč

Vaše cena s DPH:

293 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta dnes
Kurýr CZ dnes
Kurýr SK dnes

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Podobné produkty

C.A.R.Fit Glas tmel se skelným vláknem 1800g

Obsah: 1800g 

Odstín: Zelená

Vlastnosti:

 • Dvousložkový polyesterový tmel, vyztužený skelnými vlákny
 • Slouží k vyplnění malých děr a ploch poškozených korozí
 • Výrobek se hodí i pro tmelení hlubších nerovností nebo ke zpevnění tepelně opracovaných a zeslabených částí karoserie
 • Po vytvrdnutí se povrch materiálu stává velmi silným a v případě potřeby se může pískovat

Charakteristika:

 • Dobrá přilnavost k široké škále materiálů používaných pro konstrukci karoserií v automobilovém průmyslu (ocel, pozinkovaná ocel, hliník, sklolaminát atd.)
 • Vysoká mechanická pevnost díky vyztužení skelnými vlákny
 • Určeno pro ruční či strojní broušení za sucha.

Aplikace:

 • Opravovaný povrch odmastěte čističem silikonu
 • Natužte tmel přiloženým tužidlem v poměru 100:3 (100g tmelu a 3g tužidla)
 • Dobře promíchejte
 • Naneste na poškozené místo pomocí stěrky a vytvarujte do požadované podoby
 • Nechte zaschnout cca 20 min
 • Přebruste P180 - P320 

Signální slovo:

Nebezpečí

Hořlavá kapalina a páry. (H226)

Dráždí kůži. (H315)

Způsobuje vážné podráždění očí. (H319)

Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. (H361)

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. (H372)

Bezpečnostní věta (věty)

Obecně

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P101).

Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102).

Prevence

Nevdechujte mlha/páry/kouř/sprej. (P260).

Reakce

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P314).

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P305+P351+P338).

Skladování

Skladujte uzamčené. (P405).

Likvidace

Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti. (P501).

Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika

styren