+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

C.A.R.Fit 1K Bezbarvý lak ve spreji 400ml

Slevy při odběru více kusů

1 ks
126 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
120 Kč / ks
5 a více
-7%
117 Kč / ks

Kód zboží

7-201-0400

Vaše cena s DPH:

126 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží obdržím?

Česká pošta zítra
Kurýr CZ 25. 04.
Kurýr SK 26. 04.

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Podobné produkty

C.A.R.Fit 1K Bezbarvý lak ve spreji 400ml

Obsah: 400ml

Odstín: Bezbarvý lesklý

 • S náhradní tryskou!
 • Ochranný bezbarvý lak Racing je kvalitní, transparentní speciální kombinovaný lak.
 • Vhodný jako krycí lak autolaků ve spreji i do pistole
 • Vhodný na drobné opravy nárazníků, blatníků, prahů apod.
 • Pro maximální kvalitu a odolnost laku volte 2K bezbarvý lak SprayMax standard nebo rychleschnoucí, vhodné na lakování celých dílů, okolí nádrží i drobných poškození ve špičkové kvalitě.
 • Nabízí lesk a zapečetění povrchu.
 • S tímto lakem lze proti korozi, odmrštěným kamínkům a znečištění úspěšně chránit téměř všechny předměty z plechu, kovu a plastu.

 

Pracovní postup:

 1. Dobře protřepejte cca 2 min při slyšitelném pohybu míchacích kuliček
 2. Naneste ze vzdálenosti 20cm na povrch v tenkých křížových nástřicích
 3. Nechte zaschnout 15min/20°C
 4. Naneste druhou plnou vrstvu
 5. Nechte zaschnout při 20°C (ideální doba proschnutí je 24 hod)
 6. Přeleštěte pastou Menzerna 400 případně dále Menzerna 3500 pro špičkový lesk

 

Opravy defektů:

 • Efekt pomerančové kůry
 1. ​Dokonale proschlý lak přebruste P2000 na rovné tvrdé podložce
 2. Vyleštěte pastou Menzerna 400 případně také Menzerna 3500
 • Steklý lak
 1. ​Na dokonale proschlém laku zabruste steklé místo brusivem Tolecut P2000, P2500P3000 na tvrdé podložce ToleBlock
 2. Po zabroušení do roviny, vyleštěte celou plochu pastou Menzerna 400 případně také Menzerna 3500

 

Přeprava vzorků do prodejny Přeprava vzorků do prodejny

Signální slova:

Nebezpečí

Prohlášení rizik(a):

Extrémně hořlavý plyn. (H220)

Vysoce hořlavá kapalina a páry.(H225)

Hořlavá kapalina a páry.(H226)

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. (H229)

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. (H280)

Dráždí kůži. (H315)

Způsobuje vážné poškození očí. (H318)

Může způsobit ospalost nebo závratě. (H336)

Může vyvolat rakovinu. (H350)

Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. (H361)

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. (H412)

Bezpečnostní věta (věty)

Obecně - Prevence

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P210).

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. (P251).

Reakce

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.(P308+P313).

V případě úniku odstraňte vše chny zdroje zapálení. (P381).

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou -li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.(P305+P351+P338).

Skladování

Chraňte před slunečním zářením.

Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.

(P410+P412).

Likvidace

Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti. (P501).

Idenfitikace látek primárně odpovědných za hlavní zdravotní rizika

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická  Nízkovroucí benzínová frakce – nespecifikovaná  Složitá,Butan-1-o