+420 724 331 589

info@autolaky-eshop.com

Prázdný košík

Autolak ve spreji Volkswagen LA6J Bottle Green

Slevy při odběru více kusů

1 ks
423 Kč / ks
2 - 4 ks
-5%
402 Kč / ks
5 a více
-10%
381 Kč / ks

Kód zboží

VWLA6J

Vaše cena s DPH:

423 Kč

Dostupnost:

skladem

+ -

Kdy zboží odešleme?

Česká pošta dnes
Kurýr CZ dnes
Kurýr SK dnes

Osobní odběr

Praha skladem
Dolní Branná skladem

Autolak ve spreji Volkswagen LA6J Bottle Green

Obsah: Sprej 400ml

  • Namíchaný odstín autolaku podle kódu barvy výrobce a nejčastěji se vyskytujícího pododstínu.

Kde najdete kód barvy?

 

Postup opravy:

  • Poškozené místo odmastěte čističem silikonu
  • Vyrovnejte poškození pomocí stěrkového tmelu, nechte zaschnout cca 30 min
  • Přebruste hrubostí P180 - P320 a odmastěte
  • Naneste plnič ve spreji nebo stříkací pistoli a nechte zaschnout dle pokynů výrobce
  • Přebruste P800 - P1000 a odmastěte
  • Naneste autolak ve třech vrstvách v odstupu 15 min/20°C
  • Metalické odstíny přelakujte, po cca 20min/20°C po poslední vrstvě, bezbarvým lakem, a to ve dvou vrstvách s odstupem dle pokynů výrobce

 

Doporučujeme:

Nenašli jste kód barvy v naší nabídce? Kontaktujte nás, nebo shlédněte video jak postupovat při objednávce.

 

V případě požadavku maximální shody odstínu, využijte přepravy vzorku autolaku do našeho míchacího centra, kde odstín domícháme podle aktuální potřeby.

   

 

Nebezpečí

Obsahuje aceton.

Extrémně hořlavý aerosol.

Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.

Způsobuje podráždění očí

Může způsobit ospalost nebo závratě

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

Uchovávejte mimo dosah dětí

Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy

Zákaz kouření

Nestříkejte do ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Tlakový obal: Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

Při zasažení očí: Několik minut vyplachujte vodou, vyjměte čočky, jsou-li nasazeny a jdou-li vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Necítíte-li se dobře,volejte toxikologické středisko nebo lékaře.Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Chraňte před slunečními paprsky. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními,regionálními,národními předpisy.Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.Používání výhradně podle účelu použití.